#รายการราคา

สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

5 นาทีในการติดตั้ง ลองใช้ฟีเจอร์ Team เป็นเวลา 14 วัน ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

Free

Each agent pays annually or $0 monthly $0.00 USD/mon
 • 1 เจ้าของและ 2 CS

 • 1 โครงการ

 • ฟรี 5 GB | 3 เดือน

 • ฟังก์ชันพื้นฐาน

 • การสนับสนุนทางออนไลน์

Essential

Each agent pays annually or $79 monthly $60.00 USD/mon
 • 10 บริการลูกค้า

 • 3 โครงการ

 • ฟรี 50 GB | 3 เดือน

 • โทรด้วยเสียงวิดีโอ

 • ฐานความรู้

Enterprise

Each agent pays annually or $1599 monthly $899.00 USD/mon
 • บริการลูกค้า 200 คน

 • 30 โครงการ

 • เก็บเต็ม 5 ปี

 • เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

 • การขายและการสนับสนุนด้านไอที