#Bảng giá

Đối với các công ty lớn và nhỏ

5 phút cài đặt. Dùng thử các tính năng của gói Team trong 14 ngày . Không cần thẻ tín dụng

Miễn phí

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 0$ hàng tháng $0.00 USD/mon
 • 1 Chủ sở hữu và 2 CS

 • 1 dự án

 • Miễn phí 5GB | 3 tháng

 • Chức năng cơ bản

 • Hỗ trợ trực tuyến

Thiết yếu

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 79$ hàng tháng $60.00 USD/mon
 • 10 Dịch vụ khách hàng

 • 3 dự án

 • Miễn phí 50GB | 3 tháng

 • Cuộc gọi thoại, video

 • Cơ sở tri thức

Doanh nghiệp

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 1599$ hàng tháng $899.00 USD/mon
 • 200 dịch vụ khách hàng

 • 30 dự án

 • Lưu trữ đầy đủ 5 năm

 • Máy chủ riêng

 • Hỗ trợ bán hàng & CNTT