#Bảng giá

Đối với các công ty lớn và nhỏ

5 phút cài đặt. Dùng thử các tính năng của gói Team trong 14 ngày . Không cần thẻ tín dụng

Miễn phí

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 0$ hàng tháng $0.00 USD/mon
 • 1 Owner and 2 CS

 • 1 dự án

 • 5 GB free | 3 months

 • Basic Functions

 • Online support

Thiết yếu

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 79$ hàng tháng $60.00 USD/mon
 • 10 customer service

 • 3 dự án

 • 50 GB free | 3 months

 • Voice, video calls

 • Knowlegbase base

Doanh nghiệp

Mỗi đại lý thanh toán hàng năm hoặc 1599$ hàng tháng $899.00 USD/mon
 • 200 customer service

 • 30 Project

 • Full storage 5 years

 • Private server

 • Sale & IT support