论坛

Hoàng Hiếu Bá Tri

Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

8 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

8 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

Gửi tin nhắn cho OA nhưng khôngđược

Gửi tin nhắn cho OA nhưng không được

8 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

Webhook không nhận được event

Webhook của tôi không nhận được event user_submit_info Khi Test sự kiện trên ứng dụng thì nhận được, nhưng khi người dùng nhấn vào chia sẻ thông tin thì webhook không nhận dược. Làm thế nào để webhook của tôi có thể nhận được event user_submit_info vậy ạ? Cảm ơn.

8 months ago
Hoàng Hiếu Bá Tri

Webhook không nhận được sự kiện user_submit_info

Webhook của tôi không nhận được event user_submit_info Khi Test sự kiện trên ứng dụng thì nhận được, nhưng khi người dùng nhấn vào chia sẻ thông tin thì webhook không nhận dược. Làm thế nào để webhook của tôi có thể nhận được event user_submit_info vậy ạ? Cảm ơn.

8 months ago