Webhook không nhận được sự kiện user_submit_info

Sent by: . 1 years ago

Webhook của tôi không nhận được event user_submit_info Khi Test sự kiện trên ứng dụng thì nhận được, nhưng khi người dùng nhấn vào chia sẻ thông tin thì webhook không nhận dược. Làm thế nào để webhook của tôi có thể nhận được event user_submit_info vậy ạ? Cảm ơn.

Comment

You need to be logged in to comment

Hoàng Hiếu Bá Tri

1

31/01/2023 - 13:31:27

Hoàng Hiếu Bá Tri

test 123

31/01/2023 - 13:40:02

Hoàng Hiếu Bá Tri

test

31/01/2023 - 13:31:50

Hoàng Hiếu Bá Tri

1

31/01/2023 - 13:31:35

Hoàng Hiếu Bá Tri

test tiếp

26/01/2023 - 12:07:40

Hoàng Hiếu Bá Tri

1123

31/01/2023 - 13:33:58

Hoàng Hiếu Bá Tri

test123

31/01/2023 - 13:33:45

Hoàng Hiếu Bá Tri

test

26/01/2023 - 12:07:11

Hoàng Hiếu Bá Tri

234

31/01/2023 - 13:40:29

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 13:40:24

Hoàng Hiếu Bá Tri

Mình kiểm tra qua thì thấy AppID của bạn có webhook đang bị chậm nên Zalo gửi những event đó qua bị timeout bạn kiểm tra lại thử nhé

26/01/2023 - 12:06:11

Hoàng Hiếu Bá Tri

test345

31/01/2023 - 13:40:16

Hoàng Hiếu Bá Tri

tétt123

31/01/2023 - 13:32:31

Hoàng Hiếu Bá Tri

1

31/01/2023 - 13:32:13

Hoàng Hiếu Bá Tri

Mình kiểm tra qua thì thấy AppID của bạn có webhook đang bị chậm nên Zalo gửi những event đó qua bị timeout bạn kiểm tra lại thử nhé

26/01/2023 - 12:12:18

Hoàng Hiếu Bá Tri

Cám ơn Lực hỗ trợ mình nhận được request rồi nhưng input là null. Lực có thể hỗ trợ gửi mình parameters đc k nhỉ

26/01/2023 - 12:10:35

Recent answer

1 years ago

Answers

16

Views

310

Category

Website