Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

1 years ago

Sự kiện user_send_location

Sự kiện user_send_location

1 years ago

Webhook không nhận được event

Webhook của tôi không nhận được event user_submit_info Khi Test sự kiện trên ứng dụng thì nhận được, nhưng khi người dùng nhấn vào chia sẻ thông tin thì webhook không nhận dược. Làm thế nào để webhook của tôi có thể nhận được event user_submit_info vậy ạ? Cảm ơn.

1 years ago